REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Ivana Kohutková

 

Ivana Kohutková , riaditeľka slovenskej pobočky organizácie Greenpeace, sa témam ekológie a ochrany životného prostredia venuje prakticky celý život. Študovala environmentálnu ekológiu, manažment a plánovanie v Nitre a v Bratislave, ďalšie študijné pobyty absolvovala na Viedenskej univerzite a na Univerzite v Hradci Králové. Po ukončení štúdií pôsobila ako odborná pracovníčka v špecializovanom chemickom laboratóriu. Stala sa súčasťou kampane zameranej na toxické znečistenie a koordinovala medzinárodný projekt venujúci sa práci s nebezpečnými chemickými látkami. Ako dobrovoľníčka pomáhala OZ Pangea (ekologická výchova a ochrana biodiverzity). Zároveň sa sama snaží o minimalistický životný štýl a v magazíne Kurník, netradične, publikuje články zamerané na ženskú sexualitu a sexuálnu osvetu.

Prečo práve Ivana: Ivana patrí medzi profesionálov, ktorí sú síce zanietení pre svoju prácu, no zároveň dokážu komunikovať prístupným a nenásilným spôsobom. Ivana je odborníčka najmä v oblasti toxických látok, no jej záber prirodzene siaha i do ďalších oblastí ochrany životného prostredia. Do Trenčína príde porozprávať o svojej ceste k toxickým látkam, s ktorými sa stretávame každý deň a o tom, čo môže každý z nás začať robiť trochu inak, aby vývoj našej planéty nabral pozitívnejší smer. (Danka, koordinátorka rečníkov)


Ivana Kohutková

 

Gabina Weissová

 

Dana-Sofie Šlancarová

 

Dušan Plichta

 

Katarína Grichová

 

Matěj Balga

 

Mária Čorejová

 

Mária Karabová Kregerová

 

Marína Zavacká

 

Andrea Uherková

 

Stringbow Trio

 

Divadlo Na Hrane

 

Martin Jelínek

 

Karol Kováč