REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Karol Kováč

 

Karol Kováč vyštudoval psychológiu. V súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako doktor. V predošlých rokoch pracoval na viacerých univerzitách (FSEV UK, MTF STU). Venuje sa psychológii zdravia, psychohygiene, sociálno-psychologickým výcvikom. Po vlastnej skúsenosti s dôsledkami stresu v roku 2015 založil Inštitút stresu. Služby inštitútu využilo do súčasnosti takmer 7000 klientov. Je pravidelným účastníkom workshopov, prednášok zameraných na stres a work-life balance. Posolstvo, ktoré sa snaží šíriť: „Vždy je lepšie riešiť prevenciu ako dôsledky.“

Prečo práve Karol: So svojimi spolupracovníkmi robí v tejto oblasti osvetu. Spoločne píšu vlastné články, často pripravujú témy pre mienkotvorné médiá (Trend, Hospodárske noviny, Veda na dosah,...). V rámci služieb poskytujú riešenia na mieru pre spoločnosti aj individuálnych klientov.


Ivana Kohutková

 

Gabina Weissová

 

Dana-Sofie Šlancarová

 

Dušan Plichta

 

Katarína Grichová

 

Matěj Balga

 

Mária Čorejová

 

Mária Karabová Kregerová

 

Marína Zavacká

 

Andrea Uherková

 

Stringbow Trio

 

Divadlo Na Hrane

 

Martin Jelínek

 

Karol Kováč