REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Mária Čorejová

 

Mária Čorejová je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a kultúrna manažérka. Je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde navštevovala ateliér profesora Daniela Fischera v rokoch 1994 až 2000. V roku 2002 získala Fulbrightovo štipendium na Art Institute of Boston v USA. Má za sebou veľké množstvo skupinových aj samostatných výstav na Slovensku a vo svete. Popri voľnej umeleckej tvorbe sa venuje grafickému dizajnu a knižnej ilustrácii. Najvýznamnejšiu oblasť jej výtvarného prejavu tvorí kresba. Prvoradý je pre ňu obsah. Obraz sa v jej podaní stáva takmer literárnym dielom, používa postup miešania a prepájania pojmov či symbolických významov objektov.

Prečo práve Mária: V jej motívoch môžeme vystopovať prvky rôznych problematických miest súčasnej spoločnosti. Objavujú sa otázky stretov ideológií, náboženských či rodových stereotypov, veľký priestor v autorkinej tvorbe dostáva symbolika osobnej slobody a vnútorného života jednotlivca. Takmer nepracuje s farbou, na vyjadrenie jej stačí čierna (a biela) línia v konfrontácii s plochou. (Lenka, koordinátorka rečníkov)


Ivana Kohutková

 

Gabina Weissová

 

Dana-Sofie Šlancarová

 

Dušan Plichta

 

Katarína Grichová

 

Matěj Balga

 

Mária Čorejová

 

Mária Karabová Kregerová

 

Marína Zavacká

 

Andrea Uherková

 

Stringbow Trio

 

Divadlo Na Hrane

 

Martin Jelínek

 

Karol Kováč