2018

2018

29. 9. 2018 sa už piatykrát uskutočnila konferencia TEDxTrenčín. Pre účastníkov boli pripravené podnetné rečnícke vystúpenia, umelecké predstavenia a videá, v prestávkach boli nachystané oddychové i kreatívne aktivity. Témou tohto ročníka bol CYKLUS, rečníci predstavili rôzne jeho podoby (rozprávalo sa o ekológii, komunikácii, umení, jedle, prírode, ľudskom organizme...). Rok 2018 je okrem 5. výročia TEDx v Trenčíne prelomový aj tým, že sme prvýkrát „zero waste“ – bez zbytočného odpadu.


About art, cycles and art cycles | Mária Čorejová
How to befriend death | Andrea Uherková
Whatever a man is sowing, this he will also reap | Karol Kováč
Things had never moved by themselves | Marína Zavacká
Diagnosis F50 | Gabina Weissová
Human potential vs. the cycle of nature | Dušan Plichta
Why don´t we plant trees | Katarína Grichová
The therapy of biCycle | Matěj Balga
(Be) present and (re)present | Martin Jelínek