TEDxTrenčín 2024 - Hranice Viac informácií

Ako poukázať 2% z dane z príjmov pre TEDxTrenčín

Pri poukazovaní Vám pomôžu tlačivá:
- potvrdenie o zaplatení dane z príjmu
- predvyplnené výhlásenie
- vyhlásenie a potvrdenie môžete vyplniť aj cez formulár finančnej správy

Údaje o našej verejnoprávnej neziskovej organizácii, ktorá prijíma 2 alebo aj 3% z dane si môžete skontrolovať na oficiálnej stránke notárskej komory notar.sk.

Ste zamestnanec?

Ak ste zamestnanec, môžete poukázať 2%. V prípade, že ste odpracovali v roku 2022 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3% z dane (je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane pre občianske združenie PROJEKT SLAMKA spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Ak chcete občianskemu združeniu oznámiť poukázanie príspevku, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Najneskôr do 30. 4. 2023 pošlite / doručte daňovému úradu v mieste bydliska vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. Ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosti minimálne 40 hodín a môžete darovať 3%, tak nezabudnite doručiť aj potvrdenie organizácie.Ste právnická osoba?

1. Vypočítajte Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Minimálna poukázaná suma je 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2022 do termínu podania daňového priznania (štandardne do 31.3.2023) nedarovala financie akejkoľvek organizácií vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane. Údaj vyznačí v daňovom priznaní. V prípade, že právnická osoba darovala v roku 2022 do termínu podania daňového priznania finančný príspevok vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať pre TEDxTrenčín 2% z dane a údaj vyznačí v daňovom priznaní.

3. V daňovom priznaní v bode: IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, vyplňte nasledujúce údaje:

IČO: 42377226
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Projekt Slamka
Sídlo: Dr. I. Markoviča 7
PSČ: 91501
Obec: Nové Mesto nad Váhom

4. Vyznačte zaškrtnutím súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.