10

Máj

Rečním, rečníš, rečníme

Rečním, rečníš, rečníme

Poďme si predstaviť zostavu tohtoročného Salónu, ktorý sa nesie v duchu falošných správ a hoaxov. Na problematiku sa budeme pozerať očami štyroch rôznych osobností. Nazrieme do sveta médií, pravdy a lží, konšpirácií, čo-to z histórie, trochu z politiky. Kultúrne obohatenie nám zabezpečí dávka poézie.

Andrej Školkay

Andrej Školkay sa už vyše dvadsať rokov viac-menej úspešne pokúša pochopiť vzťahy médií a politiky na Slovensku. V poslednej dobe sa bližšie zaoberá aj kritériami spravodajstva pri informovaní o korupcii a čiastočne sa zaujíma aj o logiku ľudí, ktorí si vyberajú mediálne spravodajstvo. Naposledy do týchto dlhoročných výskumných záhad pribudli nové témy, akými sú vzťah medzi fake news a umelou inteligenciou alebo regulácia sociálnych médií.

Zároveň pôsobí ako vedúci výskumného mediálneho centra – neziskovej organizácie Škola komunikácie a médií. Organizáciu sám založil pred desiatimi rokmi, keďže zistil, že hoci oficiálne sa na slovenských odborných pracoviskách vyzdvihuje kreativita a aktivita, v praxi sa skôr preferuje poslušnosť a známosť.

Marína Zavacká

Marína Zavacká je vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV. Venuje sa najmä dejinám propagandy a širšiemu kontextu budovania režimových lojalít v 20. storočí. K príbuzným témam vedie výberové semináre pre Katedry histórie, rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK.

V poslednom čase skúma stratégie, ktoré ľudia využívali na hladké preplávanie z režimu do režimu a opakovane ju prekvapuje, aké použiteľné dedičstvo zanechali na Slovensku komunistom ľudáci. Nedávno jej vyšla knižka o Márii Janšákovej, politickej väzenke z roku 1939.

Juraj Smatana

Juraj Smatana pracoval do roku 1989 ako elektrotechnik. Vyštudoval dejepis a geografiu na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Učí na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Pracoval ako inštruktor v hnutí Strom života a organizáciách Prázdninová škola Lipnice, Štúdio zážitku – Outward Bound Slovakia. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti korupcii.

Bol poradcom predsedníčky vlády Ivety Radičovej pre oblasť životného prostredia. Je mestským a krajským poslancom za mesto Považská Bystrica a poslaneckým asistentom Jána Budaja (Zmena zdola). Od roku 2014 sa venuje aj téme dezinformácií, hoaxov a propagandy na internete. Má dve dospelé dcéry. Žije v internetovom priestore, v Považskej Bystrici, Bratislave a reštauračnom vagóne medzi týmito mestami.

Daniela Arbetová

Daniela Arbetová je recitátorka, moderátorka, režisérka. 44 rokov pracovala na Strednej odbornej škole ako učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov. Aktívne sa podieľala na príprave recitátorských talentov a v mladých ľuďoch sa vždy snažila vypestovať vzťah k literatúre a divadlu. Za obetavú prácu na úseku školstva a kultúry jej bola udelená pamätná medaila.

28 rokov aktívne pracovala v ochotníckom divadle ako členka Stálej ochotníckej scény, kde získala viacero významných ocenení za ženské herecké výkony. Už dvanásty rok pracuje ako dramaturgička, režisérka a recitátorka Poetickej scény Divadielka galéria. Zúčastňuje sa recitátorských súťaží Hviezdoslavov Kubín a Vansovej Lomnička od roku 1973. Najväčšie úspechy dosiahla v posledných 10 rokoch – získala 3. miesto v celoštátnom kole Hviezdoslavov Kubín a 4-krát najvyššie ohodnotenie laureát Vansovej Lomničky v prednese poézie.

Vidíme sa 18. mája o 18:00 vo Vážke! Počet miest je obmedzený, zarezervujte si to svoje ;)