TEDx 2022 Viac informácií

REČNíCI

Dušan Matuška

 

Zuzana Cascella Kasanova

 

Marek Madro

 

Moderátorka

Oľga „Oli“ Džupinková