TEDx 2022 Viac informácií

Jaroslav Farkaš vyštudoval psychológiu a v súčasnosti pomáha klientom v osobnostnom rozvoji. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Pôsobí ako jeden z vyučujúcich v rámci univerzitného kurzu "Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie" na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a je členom vedenia Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS).

Prečo práve Jaroslav: Psychedelické látky využívalo ľudstvo od nepamäti pre spirituálne a liečebné účely. V súčasnej západnej spoločnosti pojem psychedelická látka často vzbudzuje odpor a kontroverziu. Nachádzame sa však v dobe psychedelickej renesancie, kedy čoraz viac čelíme vedeckým dôkazom o liečebnom a osobnostne transformačnom potenciále psychedelík. Jaroslav sa štúdiu psychedelík venuje už 17 rokov. Nekonvenčným pohľadom a pútavým rozprávaním predstaví výsledky najnovších výskumov a predostrie víziu novej psychedelickej budúcnosti. (Patrik, koordinátor rečníkov)


REČNíCI

Dušan Matuška

 

Zuzana Cascella Kasanova

 

Marek Madro

 

Moderátorka

Oľga „Oli“ Džupinková