Jaroslav Farkaš vyštudoval psychológiu a v súčasnosti pomáha klientom v osobnostnom rozvoji. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál. Je absolventom dlhodobého výcviku v biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný na telo orientovaný prístup). Pôsobí ako jeden z vyučujúcich v rámci univerzitného kurzu "Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie" na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a je členom vedenia Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS).

Prečo práve Jaroslav: Psychedelické látky využívalo ľudstvo od nepamäti pre spirituálne a liečebné účely. V súčasnej západnej spoločnosti pojem psychedelická látka často vzbudzuje odpor a kontroverziu. Nachádzame sa však v dobe psychedelickej renesancie, kedy čoraz viac čelíme vedeckým dôkazom o liečebnom a osobnostne transformačnom potenciále psychedelík. Jaroslav sa štúdiu psychedelík venuje už 17 rokov. Nekonvenčným pohľadom a pútavým rozprávaním predstaví výsledky najnovších výskumov a predostrie víziu novej psychedelickej budúcnosti. (Patrik, koordinátor rečníkov)


REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Dušan Martinčok

 

Fatima Rahimi

 

Martin Spano

 

Lucia Kralovičová

 

Jaroslav Farkaš

 

Róbert Chovanculiak

 

Dušan Matuška

 

Katarína Juríková

 

Jakub Kapuš

 

Monika Benešová

 

Fredy Ayisi

 

Nika Macinská

 

Moderátorka a vystupujúci

Oľga „Oli“ Džupinková

 

Archívny chlapec

 

Stringbow

 

Anta Agni

 

Erich Vladár