REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Marína Zavacká

 

Marína Zavacká ,vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, študovala históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a novodobé dejiny na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Oblasťou jej záujmu sú dejiny propagandy, venuje sa historickej analýze verejného diskurzu, vysokoškolskej didaktike histórie a prekladu odbornej literatúry z angličtiny. Taktiež skúma stratégie, ktoré ľudia využívali na hladké preplávanie z režimu do režimu. Je autorka knižky Ľudácka prevýchova, v ktorej píše o Márii Janšákovej, politickej väzenke z roku 1939.

Prečo práve Marína: Je to vynikajúca odborníčka a dokáže podať historické témy zaujímavým a svojským spôsobom. Marína bola súčasťou nášho tohtoročného TEDxTrenčín Salónu, kde jej vystúpenie zožalo veľký úspech. Ľahkosť, dôvtip a humor môžeme očakávať aj na septembrovom TEDxTrenčín. (Lenka, koordinátorka rečníkov)


Ivana Kohutková

 

Gabina Weissová

 

Dana-Sofie Šlancarová

 

Dušan Plichta

 

Katarína Grichová

 

Matěj Balga

 

Mária Čorejová

 

Mária Karabová Kregerová

 

Marína Zavacká

 

Andrea Uherková

 

Stringbow Trio

 

Divadlo Na Hrane

 

Martin Jelínek

 

Karol Kováč